About Sagen & Delås - Art & Rare Book Auctions

Sagen & Delås – Art & Rare Book Auctions is a collaboration between our businesses Galleri Bygdøy Allé AS and Antikvariat Bryggen AS. Pål Sagen and Fredrik Delås have worked together on projects since 2012. Sagen has a long experience within the fields of rare maps, prospects/views, older Norwegian art, and rare books.  Combined with Delås’ work within Norwegian literature, bibliophilia and book history and our common passion for manuscripts, we offer a wide expertise for handling of objects in a market with an increasing focus on quality.

We wish to contribute to a dynamic auction market within our fields of expertise, with quality objects within all price classes.


Sagen & Delås – Art & Rare Book Auctions er et samarbeid mellom våre bedrifter Galleri Bygdøy Allé AS og Antikvariat Bryggen AS. Pål Sagen og Fredrik Delås har samarbeidet om prosjekter siden 2012. Sagen har lang erfaring innen områdene sjeldne kart, prospekter, eldre norsk kunst og sjeldne bøker. Kombinert med Delås’ arbeid innen norsk litteratur, bibliofili og bokhistorie og vår felles lidenskap for manuskripter, tilbyr vi en bred spisskompetanse for håndtering av objekter i et marked med stadig økende fokus på kvalitet.

Vi ønsker å bidra til et dynamisk auksjonsmarked innenfor våre fagområder, med kvalitetsobjekter innen alle prisklasser.


Members of:

NABF – Norsk Antikvarbokhandlerforening
ILAB – International League of Antiquarian Booksellers
NKAF – Norges Kunst og Antikvitethandleres Forening
CINOA – International Federation of Dealer Associations

Pål Sagen

Fredrik Delås